Τι είναι ο Backup Server και που μας χρησιμεύει;

Backup server είναι ένας web server - υπολογιστής ο οποίος υπάρχει και ζει [...]