Ένα σύνολο ομάδων διαφημίσεων, δηλαδή συνόλων διαφημίσεων, λέξεων-κλειδιών και προσφορών, που έχουν κοινό προϋπολογισμό, γεωγραφική στόχευση και άλλες ρυθμίσεις. Οι καμπάνιες χρησιμοποιούνται συχνά για την οργάνωση κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρετε.

 

  • Στο λογαριασμό σας AdWords μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες διαφημιστικές καμπάνιες σε εξέλιξη.
  • Κάθε καμπάνια αποτελείται από μία ή περισσότερες ομάδες διαφημίσεων.
  • Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να ορίσετε σε επίπεδο καμπάνιας περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό, τη γλώσσα, την τοποθεσία, τη διανομή για το Δίκτυο Google και ακόμα περισσότερες.
  • Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές διαφημιστικές καμπάνιες για την προβολή διαφημίσεων σε διαφορετικές τοποθεσίες ή με διαφορετικούς προϋπολογισμούς.

Η διαφημιστική καμπάνια στην ουσία περιέχει κατάλληλο κείμενο και εικόνα – animation ώστε να προσελκύσει τον κατάλληλο κόσμο (πιθανά άτομα που ενδιαφέρονται για το προϊόν αυτό).

Αυτή, στοχεύεται σε συγκεκριμένα μέσα (σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο παρόμοιο, κλπ) και προβάλλεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες (πχ συγκεκριμένες ημέρες, ώρες, κλπ).

Το google adwords έχει όλα τα εργαλεία και τους πόρους για να στήσετε αυτές τις καμπάνιες, όπως και άλλες διαφημιστικές εταιρείες.